PP 595 Jak správně vést porady a využívat brainstorming 06.11.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:06. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Vedení efektivních porad                                                                            4 h             –  Typy porad             –  Stanovení cíle, programu a způsobu řízení porady             –  Účastníci porady             –  Formulace základních pravidel pro vedení porady                                                   Brainstorming, Brainwriting                                                                       4 h                                             –  Specifické typy porad             –  Základní principy brainstormingu a brainwritingu             –  Rozcvička na brainstorming             –  Modelové vedení brainstormingu             –  Následná činnost manažerů s výsledky brainstormingu

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je seznámit členy tréninkové skupiny s aplikací efektivní komunikace do vedení porad a brainstormingů v podmínkách školní praxe. Účastníci kurzu budou seznámeni se souborem tipů využitelných při realizaci jednotlivých typů porad. Kurz je celkově zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení řídících dovedností v návaznosti na efektivní využívání motivačních nástrojů, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně