PP 596 Efektivnější komunikace s ostatními a práce ve skupině 24.11.2023, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:24. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Workshop je zaměřen na pochopení významu týmové práce, na trénink a rozvoj základních komunikačních dovedností. Důležité je uvědomění a pochopení vlastního komunikačního stylu a způsobu komunikace ostatních. Cílem je budování hlubších vztahů. Icebreaking Budování týmů a spolupráce ve skupině Osobnostní typologie DISC Verbální a neverbální komunikace Aktivně konstruktivní reakce Asertivita

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem je, aby se poznali z jiného úhlu pohledu, dozvěděli se o sobě něco nového a naučili se spolu komunikovat efektivnější cestou.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně