ČJ 325 Kreativní práce se současnou poezií 03.11.2023, 10:00–15:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:03. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Kreativní interpretace vybraných básní tří současných českých autorů (P. Kolmačky. K. Rudčenkové a M. Děžinského), včetně seznámení s metodami tvůrčího psaní určenými k jejich intertextuální interpretaci (například: analogramy, clustering, mentální mapování, vnitřní monology, paralelní texty aj.). Doplňkem skupinové a individuální práce bude přehled doporučené literatury k dílčím tématům, která budou v rámci tvořivého a interpretačního procesu průběžně reflektována s ohledem na níže uvedené cíle.

Doplňující informace:

Cíl akce:Ve vztahu ke studentům jde o vytvoření sady přímo aplikovatelných metod vedoucích k prohloubení porozumění literárnímu textu, v tomto případě poetickému, a to v jeho současném estetickém kontextu. Ve směru k učitelům samotným se bude jednat o impulzy k vlastní tvořivé sebereflexi a osobnostnímu rozvoji jako podstatným složkám profesního růstu a udržitelnosti efektivní duševní práce. 
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně