ČJ 327 Ruská literatura 19. století: romantismus a počátky realismu – webinář 23.10.2023, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:23. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Kurs seznámí s vývojem ruské literatury 19. století od období jejího konstituování po nástup moderny. Představí hlavní osobnosti epochy romantismu a realismu. Zvláště se zastaví u osobností A. S. Puškina, M. J. Lermontova, N. V. Gogola, I. S. Turgeněva a I. A. Gončarova. Na základě analýzy vybraných děl výše uvedených autorů nastíní myšlenkový svět ruské klasické literatury. Ruská klasická literatura, její vývoj a význam 1 hodina Puškin 1 hodina Lermontov 1 hodina N. V. Gogol 1 hodina I. S. Turgeněv 1 hodina I. A. Gončarov 1 hodina

Doplňující informace:

Cíl akce:Získání přehledu o vývoji, hlavních osobnostech a tvorbě ruských spisovatelů 19. století období romantismu a realismu.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně