ČJ 331 Vybraná díla současné světové literatury I – webinář 11.10.2023, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:11. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Seminář reaguje na poptávku vyučujících, kteří poukazují na absenci informací o současné literatuře v učebnicích, případně dalších výukových materiálech. Primárním obsahem semináře je seznámení účastníků s vybranými autory a jejich některými literárními díly, která v posledním dvacetiletí upoutala pozornost kritiků i čtenářů, nicméně seminář není zaměřen na prezentaci komplexních přehledových informací o současném vývoji jednotlivých světových literatur. Předmětem práce v semináři budou vybraná díla a texty autorů jako C. McCarthy, A. Pérez-Reverte, V. Sorokin, I. Falcones, I. Pears, M. Cunningham a další. U některých děl si účastníci semináře vyzkouší tvorbu pracovních listů k použití ve výuce. Absolvování semináře přinese jeho účastníkům nejen dílčí poznatky o vybraných dílech současné světové literatury, ale také náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury, zejména na středních školách.  vybraní autoři současné světové literatury s akcentem na americkou, anglickou, francouzskou, španělskou a ruskou literaturu práce s vybranými díly a texty světových autorů ve formě pracovních listů s náměty do výuky tvorba pracovních listů účastníky programu (samostatná práce s vedením lektora).

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s dílčími poznatky o vybraných dílech autorů současné světové literatury a s náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na středních školách. Program má inspirovat účastníky k práci s texty a s náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na středních školách ve prospěch rozvíjení čtenářských dovedností žáků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU