ČJ 332 Vybraná díla současné světové literatury II – webinář 08.11.2023, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:08. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Volné pokračování semináře Vybraná díla současné světové literatury I navazuje svým obsahem na předchozí seminář a seznamuje účastníky s dalšími vybranými autory a některými jejich literárními díly, která v posledním dvacetiletí upoutala pozornost kritiků i čtenářů. Seminář si neklade za cíl prezentaci komplexních přehledových informací o současném vývoji jednotlivých světových literatur, ale směřuje spíše ke hledání cest k rozvoji čtenářských dovedností žáků prostřednictvím vybraných děl těchto autorů. Předmětem práce v semináři budou vybraná díla a texty autorů jako D. Kehlmann, J. Zeh, U. Eco, R. Saviano, J. Guillou, K. Aust, a další. Pozornost bude věnována především literatuře německé, italské a skandinávským literaturám. Účastníci semináře dostanou pracovní listy s ukázkami vybraných textů s náměty k práci s převážně nekanonickými díly v hodinách českého jazyka a literatury. U některých děl si účastníci semináře zkusí tvorbu pracovních listů. vybraní autoři současné světové literatury s akcentem na německou a italskou literaturu a také na literatury skandinávské práce s vybranými díly a texty světových autorů ve formě pracovních listů s náměty do výuky tvorba pracovních listů účastníky programu (samostatná práce s vedením lektora).

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s dílčími poznatky o vybraných dílech autorů současné světové literatury a s náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na středních školách. Program má inspirovat účastníky k práci s texty a s náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na středních školách ve prospěch rozvíjení čtenářských dovedností žáků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU