ČJ 333 Vybraná díla současné světové literatury III – webinář 29.11.2023, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:29. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Volné pokračování vzdělávacích programů Vybraná díla současné světové literatury I a Vybraná díla současné světové literatury II navazuje svým obsahem na uvedené programy a seznamuje účastníky s dalšími vybranými autory a některými jejich literárními díly, která v posledním dvacetiletí upoutala pozornost kritiků i čtenářů. Seminář si neklade za cíl prezentaci komplexních přehledových informací o současném vývoji jednotlivých světových literatur, ale směřuje spíše ke hledání cest k rozvoji čtenářských dovedností žáků prostřednictvím vybraných děl těchto autorů. Předmětem práce v semináři budou vybraná díla a texty autorů jako I. Kertész, E. Jelineková, M. Hvorecký, D. Maslowska, J. Saramago, M. de Moorová a další. Pozornost bude věnována především, nikoli však výlučně, literaturám středoevropského prostoru a některým literaturám „mimo hlavní proud“ – portugalské, nizozemské aj. vybraní autoři současné světové literatury s akcentem na středoevropské literatury a také na tzv. literatury „mimo hlavní proud (nizozemská, portugalská aj.); práce s vybranými díly a texty světových autorů ve formě pracovních listů s náměty do výuky     tvorba pracovních listů účastníky programu (samostatná práce s vedením lektora).

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s dílčími poznatky o vybraných dílech autorů současné světové literatury a s náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na středních školách. Program má inspirovat účastníky k práci s texty a s náměty k využití daných děl v hodinách českého jazyka a literatury na středních školách ve prospěch rozvíjení čtenářských dovedností žáků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU