ČJ 334 Třídní knihovny – jak a čím je naplnit a jak s nimi pracovat 10.11.2023, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:10. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Vzdělávací akce je zaměřena na tvorbu čtenářsky podnětného prostředí ve školách a na práci s knihou v hodinách literatury, českého jazyka i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s možnostmi, jakými tituly třídní knihovny vybavit, jak je získat a jak je v knihovně uspořádat. Vyzkouší si metody, které vedou k seznámení s tituly v třídní knihovně a které pomohou žákům knihu otevřít a začíst se.  Účastníci si také prakticky vyzkouší dílny čtení a čtenářskou lekci. Obě tyto metody vedou k prohloubení čtenářské gramotnosti dětí a současně je zábavným způsobem seznamují s literaturou a vtahují do světa knih a příběhů. výklad s prezentací (teoretický úvod) praktické a zážitkové seznámení s principy práce s knihou: aktivity s obálkami knih, anotacemi, citacemi, klíčovými slovy dílna psaní – tvorba vlastního textu na základě slov (textu) z knihy dílna čtení – minilekce, samostatná četba s úkolem, reflexe čtenářská lekce – společná četba textu s úkoly (řízené čtení) diskuse   Osnova akce Čtenářsky podnětné prostředí  – budování třídní knihovny a čtenářského koutku, obsah třídních knihoven, uspořádání knihovny – 1x 45 minut Novinky v současné dětské literatuře – 1x 45 minut Základní formy práce s knihou – vymezení pojmů  – čtenářská dílna + čtenářská lekce + dílna psaní –   základní principy, pravidla a metody –  1x 45 minut Praktické ukázky různých forem práce: třídní knihovna – praktická ukázka aktivit, jež vedou k seznámení s tituly z třídní knihovny – práce s obálkami knih, anotacemi, klíčovými slovy, citacemi a navazující dílny čtení  – 2x 45 minut dílna psaní – praktická ukázka pisatelských dílen, jež využívají knihy z třídních knihoven a pomáhají žákům při psaní a současně pomáhají otevřít a nahlédnout do obsahu knih – 2x 45 minut čtenářská lekce v praxi – praktická ukázka čtenářské lekce. V rámci lekce si účastníci osvojí metody, jež je možné při tvorbě lekcí používat (metody RWCT a další aktivity) – 1x 45 minut

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzdělávací cíl akce: seznámit se s problematikou čtenářské gramotnosti a výhodami třídních knihoven a čtenářských koutků seznámit účastníky se současnou dětskou literaturou vybavit účastníky základními teoretickými i praktickými znalostmi ohledně založení a výbavy třídních knihoven naučit účastníky praktické dovednosti využitelné při práci s třídní knihovnou – dílny čtení, čtenářské lekce, dílny psaní a další aktivity s knihami z třídních knihoven
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně