AJ 341 Rozšiřování slovní zásoby hrou, aktivity pro starší žáky 01.12.2023, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:01. 12. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Obsahem semináře je seznámení s receptivními i produktivními aktivitami a hrami k procvičování anglického jazyka v různých úrovních pokročilosti. Účastníci si prakticky vyzkouší širokou škálu zábavných a užitečných aktivit pro žáky ve věku 12 – 19 let. Nejprve si projdeme slovní zásobu, která je vyučovaná v jednotlivých úrovních pokročilosti Poté proběhne sdílení dobré praxe a seznámíme se s aktivitami, který mi je možné obsáhnout více lexikálních témat jak produktivní tak receptivní formě. Naposledy se zaměříme na některé specifické aktivity vhodné pro určité konkrétní úrovně a témata. Strukturovaný přehled vyučované slovní zásoby dle úrovní pokročilosti (45 min) od úrovně začátečníků až po pokročilé základní tipy pro vytvoření kvalitní lekce zaměřené na slovní zásobu. Sdílení osvědčených aktivit a her na rozšíření slovní zásoby ve výuce (45 min) Učitelé sdílejí aktivity, které se jim dosud ve výuce osvědčily, zároveň mohou sdílet i oblíbené materiály a zdroje. Osvědčené materiály a zdroje poskytne také lektor semináře. Aktivity a hry, které zahrnují více různých jazykových oblastí i úrovní (45 minutes) Například použití deskových her, jako volné aktivity pro mluvenou produkci ve všech úrovních pokročilosti Aktivity a hry pro začátečníky (45 min) Např. Osobní informace, rodina, oblečení, jídlo, domov, zvířata, aj. Aktivity  a hry pro mírně pokročilé (45 minutes) Např. oblíbené a neoblíbené, pocity, povolání, zájmy, filmy,aj.. Aktivity a hry pro středně pokročilé (45 minutes) Např. Prázdniny cestování, tělo, domy, vzdělávání, technologie,aj.    Aktivity a hry pro více pokročilé  (45 minutes) Např. Přátelé, vztahy,příroda, kultura…. Aktivity hra pro pokročilé (45 minutes) Vzpomínky, příběhy, identita, kultura, konflikty…

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé cizího jazyka (angličtiny) získají hlubší povědomí o možnostech užití různých aktivit při výuce slovní zásoby ve všech úrovních pokročilosti. Dalším cílem je rozšíření jejich repertoáru zábavných her, které mohou ihned prakticky využít se svými žáky v hodinách a oživit tak své lekce. 
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně