AJ 342 Rozšiřování slovní zásoby hrou, aktivity pro mladší žáky 03.11.2023, 09:30–16:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:03. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Obsahem semináře je seznámení s receptivními i produktivními aktivitami a hrami k procvičování anglického jazyka v různých úrovních pokročilosti. Účastníci si prakticky vyzkouší širokou škálu zábavných a užitečných aktivit pro žáky ve věku 6 – 12 let. Nejprve si projdeme slovní zásobu, která je vyučovaná v jednotlivých úrovních pokročilosti Poté proběhne sdílení dobré praxe a seznámíme se s aktivitami, který mi je možné obsáhnout více lexikálních témat jak produktivní tak receptivní formě. Naposledy se zaměříme na některé specifické aktivity vhodné pro určité konkrétní úrovně a témata. Strukturovaný přehled vyučované slovní zásoby dle úrovní pokročilosti (45 min) od úrovně začátečníků až po pokročilé základní tipy pro vytvoření kvalitní lekce zaměřené na slovní zásobu. Sdílení osvědčených aktivit a her na rozšíření slovní zásoby ve výuce (45 min) Učitelé sdílejí aktivity, které se jim dosud ve výuce osvědčily, zároveň mohou sdílet i oblíbené materiály a zdroje. Osvědčené materiály a zdroje poskytne také lektor semináře. Aktivity a hry, které zahrnují více různých jazykových oblastí i úrovní (45 minutes) Například použití deskových her, jako volné aktivity pro mluvenou produkci ve všech úrovních pokročilosti Aktivity a hry pro začátečníky (45 min) Barvy, čísla, doprava, škola, přídavná jména, jídlo, rodina, aj…. Aktivity  a hry pro mírně pokročilé (45 minutes) Slovesa, sport a zájmy, tělo, zvířata, objekty,.. Aktivity a hry pro středně pokročilé (45 minutes) Skola, povolání, cestování, nakupování, svátky,… Aktivity a hry pro více pokročilé  (45 minutes) Oblékání, příroda, Vesmír, kultura…. Aktivity hra pro pokročilé (45 minutes) Životní prostředí, zábava, profese,…

Doplňující informace:

Cíl akce:Učitelé cizího jazyka (angličtiny) získají hlubší povědomí o možnostech užití různých aktivit při výuce slovní zásoby ve všech úrovních pokročilosti. Dalším cílem je rozšíření jejich repertoáru zábavných her, které mohou ihned prakticky využít se svými žáky v hodinách a oživit tak své lekce.  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ