AJ 343 Zábavná angličtina 1 12.01.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:12. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Vzdělávací program je určený učitelům anglického jazyka, kteří chtějí svoji výuku nějak oživit a nabídnout ve svých hodinách zajímavou a motivující výuku. Učitelé budou seznámeni s různými kategoriemi her, totiž s hrami rozvíjejícími a upevňujícími slovní zásobu, s hrami procvičujícími jednotlivé slovní druhy a s hravými aktivitami nacvičujícími jednoduché věty a větné struktury. Ke všem hrám obdrží učitelé popis her, příp. kopírovací předlohu, která jim bude následně zaslána mailem. Učitelé se také dozvědí, pro jako cílovou skupinu je hra určena, k jakému učebnímu cíli se hodí s, jakým časovým rozsahem má učitel počítat. Žáci angličtiny si mají osvojit nová slovíčka a větné struktury. Jistě je v jejich zájmu naučit se anglickému jazyku, aby se mohli v anglicky mluvícím prostředí a s budoucími pracovními či soukromými kontakty dorozumět. Tento jejich zájem ale nepostačí k jejich plné motivaci. Zábavná angličtina obsahuje učivo, které žáky baví a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem. Budou nadšeni, motivováni a učivo si zapamatují výrazně lépe. K tomu přispívá i to, že je hravou formou osloveno více smyslů. Seminář obsahuje například hry: balloons, bottle, guess who, slap, detective game, portraits, drawing dictation, bingo, story cards, chairs, interview, reporting, hangman… Náměty k seminářům jsou čerpány z různých seminářů, které lektorka absolvovala a vedla v průběhu své několikaleté praxe. Vznikaly sdílením zkušeností učitelů, průzkumem internetu a úpravou rozličných jazykových cvičení.

Doplňující informace:

Cíl akce:Poskytnutí aprobovaným i neaprobovaným učitelům jazyků praktické náměty a gramatická cvičení a hry pro zefektivnění vyučovacího procesu v cizím jazyce. Zdokonalení znalostí a dovedností cizího jazyka na základních, středních a jazykových školách, rozšíření postupů výuky a oživení především kreativních metod v hodinách cizího jazyka s ohledem na nové trendy objevující se výuce všech cizích jazyků. Seznámení s novými či méně známými kreativními vyučovacími metodami. Aktivizace neotřelých vyučovacích metod a forem práce vhodných k zařazení do ŠVP.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně