AJ 344 Poslechové a mluvní aktivtity, rozvoj slovního projevu dětí 2.11.2023, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:02. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Poslechové a mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu dětí:      Aktivity zahrnující práci s textem – atraktivní procvičování aktivit zaměřených  k soustředěnému poslechu, zpracovávání informací z textu, nabízí možnosti nenásilného procvičování textu, upevňování frází, porozumění obsahu sdělení i vlastní produkci anglického textu, k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur.   Poslechové aktivity: – práce s textem – využití a zpracování instruktážního i informativního textu – 20 min (technika SVPT, Kdo to řekl, vocabulary race) – poslech příběhu a následné využití k rozvíjení jazykových dovedností – 60 min (kartičkové hry na deset způsobů) – práce s písní – možnosti jak využít poslechu písničky s různým zaměřením – 60 min (kvíz, bingo, split dictation) – didaktické hry k rozvoji poslechových schopností – 20 min (domino, loto, stolní hry, Go first, neverending puzzle)   Mluvní aktivity: – výslovnostní cvičení – techniky jak zvládnout odlišné zvuky v angličtině – 60 min (rozcvička mluvidel, výslovnostní závod, Tarzan a opice) – metody moderního drilu – osvojování modelových vět, které pomáhají plynulému řečovému projevu – 60 min (Chants, train game, domino vět) – dialogové hry – modelové i spontánní – 40 min

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, určenými žákům různé úrovně v jedné vyučovací hodině. Nabídka je maximálně vhodná pro výuku tam, kde učitel pracuje intenzivně se skupinami dětí a vrací se po čase ke splněným aktivitám s novým úkolem. Základní výukové dovednosti – poslech, aktivní komunikace, čtení a předčtenářské aktivity, psaní a příprava na psaní včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít v hodinách angličtiny také ve skupině různého věku i úrovně dětí (málotřídní školy). Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak zorganizovat výuku, jak připravit materiály tak, aby děti pracovaly na stejném tématu aktivitami přiměřenými jejich věku i úrovni, naučí se samostatně připravovat tematické hodiny a odnesou si z kurzu škálu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ