AJ 345 Práce s textem a podpora čtecích návyků, procvičení psaní 22.11.2023, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:22. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Práce s textem a podpora čtecích návyků, procvičení psaní Kurz seznamuje učitele s využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a dalším zpracováním umožní dětem lépe a důkladněji procvičit dané učivo. Aktivity jsou zaměřené na   Čtecí techniky: – předčtenářská gramotnost – jak děti seznamovat s textem ještě dříve, než se samy učí číst v cizím jazyce 45 min (obrázkové čtení, písmenková rozcvička) – práce s abecedou, vnímání skupin hlásek, usnadňujících rychlé a efektivní zpracovaní textu 60 min (jazyková analýza, vytleskávání, Kdo dříve?, písmenkové krabičky – čtenářské techniky, umožňující zpracovávání informací z textu, (porozumění a zapamatování – „Vím, o čem čtu“) 60 min (Kdo – co udělal – kde – kdy? Pět krabiček, kvízy)   Psaní: – jak zvládat odlišnost psané podoby od mluvené 60 min (rimes and onsetts, letter blends + letter clusters, Ants and owls) – psaní na úrovní slov, vět 60 min (letter lines, letter boxes, labelling) – psaní na úrovni volného textu 45 min (Story frames, Sentence openers) – hodnocení psaného projevu 10 min (diskuze, příklady dobré praxe)

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, určenými žákům různé úrovně v jedné vyučovací hodině. Nabídka je maximálně vhodná pro výuku tam, kde učitel pracuje intenzivně se skupinami dětí a vrací se po čase ke splněným aktivitám s novým úkolem. Základní výukové dovednosti – poslech, aktivní komunikace, čtení a předčtenářské aktivity, psaní a příprava na psaní včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít také ideálně v hodinách angličtiny ve skupině různého věku i úrovně dětí  (málotřídní školy). Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak zorganizovat výuku, jak připravit materiály tak, aby děti pracovaly na stejném tématu aktivitami přiměřenými jejich věku i úrovni, naučí se samostatně připravovat tematické hodiny a odnesou si z kurzu škálu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně