AJ 348 Zábavná gramatika 03.11.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:03. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Zejména gramatika bývá obávaným strašákem všech žáků. Studenti se už při vyslovení slova gramatika děsí nudného vyplňování cvičení a biflování pro ně nepochopitelných pravidel. Zábavnou gramatikou s využitím pohybových aktivit, kartiček, deskových her a různých dalších zajímavých pomůcek můžeme žákům pomoci překonat nechuť z dlouhého sezení a budovat u žáků pozitivní vztah ke studiu gramatiky.   Zábavná gramatika obsahuje učivo, které žáky baví a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem.  Místo toho, aby se žáci gramatiky děsili, budou se na hodiny naopak těšit a budou mít radost, že si budou moci zase „ hrát“ a osvojit si tak nenásilnou formou gramatická pravidla. Budou nadšeni, motivováni a učivo si zapamatují výrazně lépe. K tomu přispívá i to, že je hravou formou osloveno více smyslů.   V jednotlivých částech semináře budeme prakticky trénovat jednotlivé hravé aktivity, které sahají od jednoduchých úkolů s písmeny, slovy a pojmy přes práci s větami, texty a obrázky až po komplexní jazykové aktivity jako jsou diskuse a argumentace. Učitelé si sami prakticky vyzkoušejí, jak pozitivní vliv mohou mít hry na dynamiku a atmosféru ve třídě a jak mohou i slabší žáky motivovat k učení cizího jazyka.   Budeme věnovat podstatným a přídavným jménům (doplňování barevných textů, malovaný diktát, piškvorky jinak, lodě atd.), zařazeny jsou i aktivity na procvičování rodu u podstatných jmen, spojených většinou s pohybem, neboť tak mají žáci větší šanci si látku zapamatovat. V další části hodiny budeme probírat slovesa a různé časy a formy. Jednak na pracovních listech s dopravními a jinými značkami, stolní hrou, cvičením na perfektum spojeným s pantomimou, skládáním puzzle atd.   Přejdeme postupně k celým větám a různými typy skládání vět, včetně pohybu žáků po třídě, Chňap (tvorbou vět), skládáním vět do příběhů apod. Závěrem procvičíme předložky a další slovní druhy. V poslední části hodiny budou učitelé vyzváni i k vlastní aktivitě, tedy aby se podělili o svá nápaditá a zajímavá cvičení na gramatiku. Mezi některé další aktivity použité v tomto semináři patří například: steps, dance tenes, speech parts, numberloons, mice, dominoes, Simon sais, signs, stand up, gapmiming, flyswatter, speedy Gonzales, story board, crazy taxidriver… Náměty k seminářům jsou čerpány z různých seminářů, které lektorka absolvovala a vedla v průběhu své několikaleté praxe. Vznikaly sdílením zkušeností učitelů, průzkumem internetu a úpravou rozličných jazykových cvičení.

Doplňující informace:

Cíl akce:Poskytnout aprobovaným učitelům jazyků praktické náměty a gramatická cvičení a hry pro zefektivnění vyučovacího procesu v cizím jazyce. Zdokonalení znalostí a dovedností cizího jazyka na základních, středních a jazykových školách, rozšíření postupů výuky a oživení především kreativních metod v hodinách cizího jazyka s ohledem na nové trendy objevující se výuce všech cizích jazyků. Zvýšení motivace žáků při výuce angličtiny
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně