M 306 Rozvíjení porozumění matematice aktivní systematickou prací s názornými modely 18.12.2023, 10:00–13:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:18. 12. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Kurz je určen pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází z modelů projektu Mathe 2000+ E. Wittmanna a G. Müllera. Předvede práci s modely, které „rostou“ s žáky – od předškoláků po žáky prvního i druhého období 1. stupně ZŠ, modely aritmetickými, geometrickými, ale i těmi zaměřenými na práci se vzory či daty. Účastníci semináře si prakticky jednotlivé modely vyzkouší při řešení gradovaných úloh. Důraz bude kladen na rozvíjení porozumění žáků problematickému učivu prvního stupně ZŠ, tedy na aktivní opakované užití modelů při řešení úloh žáky a na systematickou proměnu modelu v závislosti na postupném rozšiřování matematického obsahu v průběhu celé žákovy docházky na prvním stupni ZŠ.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem akce je seznámit účastníky s koncepcí modelů Mathe 2000+ a jejich aplikací v matematice 1. stupně ZŠ. Hlavním smyslem je pomocí systematického opakovaného využívání modelů při aktivním řešení úloh žákem prohloubit porozumění matematice, lépe pochopit vzájemné vztahy a provázanost učiva.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně