M 307 Osvědčilo se v hodinách matematiky (a také: Aby dobré nápady nezapadaly) 09.11.2023, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
O některých možnostech zvyšování kultury numerického počítání (nácvik numerace, pamětné osvojování početních operací) prostřednictvím didaktických her. Hry specifické a nespecifické, individuální a skupinové, didaktické hry s podílem náhody. Didaktické hry umožňující naplnění požadavku „v každé hodině si má učitel najít tzv. čas pro sebe“. Soutěže (nejen pro nejlepší počtáře). Ukázky k jednotlivým okruhům formou dílny (vlastní prožitek: motivace, pochopení pravidel, eventuálně diskuse. Číslo nás probudí, Prstová kalkulačka, Telefonní ústředna, Kolik desítek, Číselný trojúhelník, Domečky, Vajíčka, Početní hvězdice, Bingo – bongo, Postav věž, Matematické loto speciál, Pokryj destičku, Jízdenky, Vlaštovky, Piškvorky aj. A co se osvědčilo Vám? Diskuse, výměna zkušeností

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámení se s některými didaktickými hrami, popř. s činnostmi s herním podtextem, sledujícími osvojování matematického učiva za předpokladu respektování potřeb dítěte.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně