M 308 Využívání pomůcek v hodinách matematiky: aritmetika 2. stupně ZŠ 30.11.2023, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:30. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Na semináři se učitelé seznámí s možnostmi využití různých pomůcek v hodinách matematiky, a to zejména Montessori pomůcek, pomůcek z H-mat a dalších pomůcek pro aritmetiku, algebru a geometrii. Učitelé budou seznámeni s efektivními a oblíbenými přístupy k výuce matematiky. Učitelé se seznámí s pomůckami pro utváření pojmu zlomku či desetinného čísla, dělitelnosti, jako jsou Zlomková věž, Tabulka na desetinná čísla, Stovkový koberec, aj.

Doplňující informace:

Cíl akce:Pedagogové získají znalost pomůcek pro různá matematická témata a různé věkové kategorie žáků, dovednost s těmito pomůckami pracovat, metodicky správně tyto pomůcky využívat ve výuce. Používání názorných pomůcek umožňuje vyučovat matematiku zajímavěji a zábavněji, děti lépe zdrží pozornost, odnesou si více vědomostí a dovedností a oblíbí si matematiku.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně