M 310 Slovní úlohy a hlavolamy v hodinách matematiky 12.12.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:12. 12. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Obsahem semináře je získání inspirace, zdrojů a tipů do hodiny matematiky na téma hlavolamy a slovní úlohy. Ukážeme si také proč je dobré dělat chyby v hodinách matematiky a jak je ve výuce použít. Vyzkoušíme si jak lze pracovat se zadáním tak, aby žáky bavilo a budovalo v nich kritické a kreativní myšlení. Vyřešíme několik mechanických hlavolamů, díky kterým vaši žáci posílí jemnou motoriku a řešení nestandardních úloh a ukážeme si  slovní úlohy, které podporují uvažování a komunikaci v hodinách matematiky. Seminář je vhodný pro učitele I. stupně a II. stupně matematiky na ZŠ i učitelé matematiky na SOŠ a SOU.   Hlavolamy do hodin matematiky – Soma kostka, Geoboard, Tangram, Kolumbovo vejce, Golo, Evereto, Stomachion, Kaleidocyklus, šifry v hodinách matematiky . Tvorba, využití v hodinách.  Práce se zadáním – tipy a ukázka zadání ve formě textu, QR kódu, zvuku, videa, obrázku, předmětu. Slovní úlohy podporující uvažování a komunikaci v hodinách matematiky – slovní úlohy typu: Které číslo dává smysl?, Co je špatně?, Co bys udělal?, Co chybí?, Co když?  Nestandartní typy slovních úloh, které mohou sloužit jako nástroj pro diskusi ve třídě. 

Doplňující informace:

Cíl akce:Ukázat možnosti slovních úloh a hlavolamů v hodinách matematiky tak, aby u žáků posiloval jemnou motoriku, uvažování a komunikaci. Analyzovat potřeby českých žáků v řešení slovních úloh. Reflexe na mechanické hlavolamy v hodinách matematiky jako nástroj pro rozvoj logického myšlení, kreativity, řešení nestandardních úloh a zadání i jako pomocník pro rozvoj jemné motoriky. Vyrobíme si hlavolam tangram, abychom se přesvědčili co vše se naši žáci výrobou pomůcek mohou naučit. Představit slovní úlohy jako nástroj pro ukázky využití matematiky v běžném životě. Ukázat slovní úlohu jako podnět pro diskusi ve třídě. Poskytnout učitelům náměty do hodin matematiky. Naučit se využívat, upravovat a tvořit atraktivní slovní úlohy.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně