BI 145 Reakce rostlin na stresové podmínky prostřední hodnocené moderními biofyzikálními metodami 09.11.2023, 9:00–12:15

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Akce má obecně odborný charakter, který je zaměřen na vzdělávání učitelů SŠ v oborech biologie, fyzika, ekologie a má charakter přednášky s návaznou demonstrací vybraných biofyzikálních metod a následnou rozpravou (seminářem) se zúčastněnými učiteli SŠ        Jak se biofyzikální metody postupně dostaly do biologie rostlin Základy metody indukované fluorescence chlorofylu (při sledování fotosyntézy) Základy metod spektrální odrazivosti (při dálkovém průzkumu vegetace Země) Typické možnosti (příklady) využití metod fluorescence chlorofylu Typické možnosti využití (příklady) využití metod spektrální odrazivosti Rozprava se SŠ učiteli na formu a rozsah využití tohoto tématu ve SŠ výuce

Doplňující informace:

Cíl akce:Poskytnout SŠ učitelům platformu pro sebevzdělávání, další profesní a odborný růst (prioritní osa: rozvoj lidských zdrojů) Poskytnout vodítka a metodické pokyny pro implementaci tohoto tématu do SŠ výuky  Poskytnout návod jak koncipovat interaktivní výuku na toto téma
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé gymnázií