IT 34 MS Word pro učitele 11.12.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:11. 12. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Kurz, který seznámí účastníky s možnostmi textového editoru i základními typografickými pravidly, ukázka zápisů méně obvyklých znaků na klávesnici. úvod do problematiky, MS Word, základní funkce zápis méně obvyklých znaků na klávesnici možnosti formátování textu a odstavce, základní typografická pravidla – správné psaní mezer, zalomení řádku práce s pravítkem, odsazení textu, tvorba sloupců odrážky a číslování, automatické číslování úkolů ukázka tvorby pracovního listu / písemné práce do výuky práce s rozsáhlým dokumentem – styly, záhlaví a zápatí, číslování stran, navigace, konce stránek, práce s oddíly tabulky a jejich editace klávesové zkratky

Doplňující informace:

Cíl akce:Představit základní i pokročilé možnosti textového editoru MS Word.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ