IT 36 Kyber kriminalita a boj proti ní, bezpečnost IT 03.11.2023, 8:30–15:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:03. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seznámení s danou oblastí včetně vhodných zdrojů (NUKIB, aj.). Zdroje informací. Diskuse o situaci. Modelování vhodného chování. Možnost ochrany: SW, pravidla, technické prostředky a možnosti. Účastníci budou zejména motivováni k aktivnímu zapojení, sdílení zkušeností. Situace, vzrůst kybernetické kriminality v poslední době, druhy kyber kriminality, vliv Covidu, příklady z praxe 1 hod. Mazání digitálních stop včetně stop na fotografii, v dokumentu. Zálohování, media, druhy zálohování, zálohování versus archivace. 2 hod. Chování na Internetu a jeho pravidla. Sociální inženýrství. Ochrana osobních údajů. Jejich možnost zneužití. Podvodná inzerce, e shopy. Pohyb na sociálních sítích a obecně v kyberprostoru. Přeposíláni mailů s podvodnými informacemi, problematika hoaxů. Wikipedie. Hodnověrnost informací obecně, ověřování informací. 2 hod. Autentizace. Druhy, typy. Problematika malwaru, zejména ransomware, phishing, další malware, ochrana proti němu. Technické prostředky.  2 hod GDPR, Trestní zákoník a IT, Zákon o kybernetické bezpečnosti. Dotazy, diskuse. 1 hod.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit pedagogy různých stupňů s oblastí kybernetické bezpečnosti (a kriminality) a obrany. Cílem je seznámit se situací v této oblasti. Probrány budou metody autentizace, mazání digitálních stop, zálohování, malware a obrana proti němu. Technocké možnosti ochrany. Problematika sociálních sítí a chování v kyberprostoru. Seznámení s některými základními zákony a předpisy v této oblasti.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
výchovní poradci
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně