NJ 139 Jak učit reálie zajímavě? 02.10.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:02. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V tomto semináři se účastníci zaměří na metody výuky reálií německy mluvících zemí, která by měla být součástí hodin němčiny. Pod pojmem výuka reálií bychom ovšem neměli mít na mysli pouze soubor faktografických informací o německy mluvících zemích, ale především povědomí o způsobu života, hodnotách, kultuře, zajímavých místech, kulinářských, jazykových i jiných specifikách různých oblastí. očekávání od semináře, výměna zkušeností s výukou reálií (1 hodina) tipy na zajímavé zdroje, internetové stránky atd. (0,5 hodiny) ukázky her a dalších aktivit (3 hodiny) možnosti projektů (0,5 hodiny) práce s autentickými texty, videi, hudbou (2 hodiny) práce s jazykovými variantami v rámci německy mluvící oblasti (1 hodina)

Doplňující informace:

Cíl akce:Vést učitele k reflexi toho, jak do hodin němčiny začleňují výuku reálií, co by taková výuka měla obsahovat a jak to udělat, aby studenti byli motivovaní k hledání informací o německy mluvících zemích. Ukázat učitelům řadu her a dalších aktivit, pomocí kterých můžeme studentům nenásilnou a zábavnou formou zprostředkovat znalosti o německy mluvících oblastech. Seznámit učitele s řadou praktických tipů na internetové stránky a další existující zdroje, které nám s výukou reálií mohou pomoci. Zamyslet se nad možnostmi práce s projekty a vyzkoušet si metody práce s autentickými texty, videi, hudbou a s jazykovými variantami.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně