NJ 141 Spaß (nicht nur) mit Grammatik 24.11.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:24. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář probíhá formou workshopu a volně navazuje na seminář Wortschatzarbeit mit Spaß. Také v tomto semináři jde o zábavné aktivity, pomocí nichž lze zvýšit motivaci žáků, rozvíjet jejich kreativitu a zároveň jim nenásilnou a hravou formou zprostředkovat výklad a procvičování gramatických struktur. Výuka gramatiky představuje pro učitele většinou nejnáročnější část vyučovacího procesu, neboť je pro žáky monotónní a nepatří k nejoblíbenějším aktivitám. Řada žáků je navíc frustrována skutečností, že i když gramatická pravidla znají, nejsou schopni je při mluvení aplikovat. Z tohoto úhlu pohledu je tedy důležité vyučovat gramatiku takovým způsobem, který je pro žáky zajímavý a maximálně přínosný. V tomto semináři se zaměříme zejména na procedurální znalosti gramatiky, tj. takové, které umožňují žákům použít gramatická pravidla při vlastní komunikaci. Přitom je důležité zohlednit odlišné učební styly a přístupy jednotlivých žáků, proto je třeba při zprostředkování a procvičování gramatiky střídat metody a aktivity. V rámci semináře budou učitelé seznámeni s různými kategoriemi gramatických her, a to jak pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty. Účastníci si sami v roli žáků vyzkoušejí nejrůznější deskové a karetní hry, hádanky, pohybové a rolové hry nebo generativní psaní, a v praxi si tak ověří, jak tyto aktivity ovlivní dynamiku skupiny a motivaci žáků k učení. Na příkladu her jako Duel, Domino, Věštkyně, Kvarteta, Dixit nebo Černý Petr budeme osvojovat a procvičovat časování sloves, přítomný, budoucí i minulý čas sloves, skloňování přídavných jmen, slovotvorbu, vztažné věty a další jevy. Ukážeme si také, jak lze pro osvojení gramatiky využít písňový text nebo kreativní psaní. Průměrná plánovaná délka jednotlivých aktivit je 10 minut. Učitelé budou mít rovněž možnost podělit se v průběhu semináře o vlastní zkušenosti a nápady, a díky této interaktivní formě si odnesou ještě více podnětů pro své další pedagogické působení.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je nabídnout učitelům soubor námětů, motivačních technik a aktivit, které odpovídají různým vyučovacím metodám a podporují efektivní osvojování, procvičování a upevňování gramatiky zábavnou formou.  Učitelé se seznámí s novými i méně známými kreativními výukovými metodami a novými trendy ve výuce cizích jazyků.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně