FY 138 (H)různé tváře záření 30.10.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:30. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Ukliďme si v pojmech radioaktivita, radiace a ionizující záření. Radioaktivita jako vlastnost atomových jader a ionizující záření jako přirozený důsledek radioaktivity Přírodní a umělé zdroje ozáření a radon jako nejvýznamnější z nich. Radon jako pomocník v predikci zemětřesení Gama spektrometrie – metoda nedestruktivního měření aneb záření jako pachatel na místě činu (praktický workshop) Působení ionizujícího záření na lidskou buňku. Radiační poškození DNA, buněčná genetika a genová exprese. Deterministické a stochastické účinky ionizujícího záření Když záření léčí aneb využití ionizujícího záření v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii Jak funguje jaderný reaktor. Černobyl, Fukušima a další radiační i neradiační nehody Střípky z (jaderné) energetiky. Je budoucnost jádra v modulárních reaktorech? Výběr z mediální interpretace z jaderného odvětví aneb fakta vs. emoce ve společnosti. Příběh jaderné elektrárny Zwentendorf

Doplňující informace:

Cíl akce:rozšíření znalostí o fyzice ionizujícího záření, radiobiologii, radiologické fyzice, radiačních nehodách a energetice popularizace jaderné a radiační fyziky, vyvrácení mýtů o ionizujícím záření
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně