Z 123 Užitečná geografie – zeměpis všedního i výjimečného dne 01.12.2023, 09:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:01. 12. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V tomto tématu by šlo o představení konkrétních předností zeměpisu na ZŠ a SŠ formou konkrétních příkladů – v učebně i na pozemku, ze kterých by byla jasná použitelnost zeměpisných znalostí a dovedností v běžných i mimořádných životních situacích. Novými poznatky by učitelé zeměpisu ZŠ a SŠ získali podstatné argumenty k udržení, ba i posílení vyučování toho předmětu na svých školách. Didakticky by navíc žáci mohli perspektivně prohloubit své geografické myšlení = ,myšlení v souvislostech, po kterém tak volá společenská praxe. Lokalizační výhody místa pro lidské aktivity (vhodnost lokalizace domu, zahrady, sportoviště, tábořiště apod.) zjistitelné ve veřejně dostupných mapách a jejich potenciální ohrožení přírodním pohromami – myšlení v souvislostech. (2 hod. – přednáška) Krajinné indikátory prospěšných a ohrožujících procesů – poznávání účelových výhod a nevýhod lokalit v terénu. (2 hod. – přednáška) Užitečný(á) zeměpis (geografie) hrou – učíme žáky a studenty účelově hodnotit tematické informace o krajině a skládat je vyhledávací a vylučovací metodou v běžné a počítačové učebně. (2 hod. – koordinovaná samostatná práce účastníků semináře s přinesenými materiály a pomůckami) Terénní praxe na školním pozemku – co vyčteme z horniny, reliéfu, půdy a vegetace, topologie a chorologie místa, k čemu je to dobré a jak nabyté poznatky využít. (2 hod. – praktická práce na pozemku s mapou, zahradními nástroji a kuchyňským příborem)

Doplňující informace:

Cíl akce:Poskytnout učitelům zeměpisu znalosti a dovednosti prokazující užitečnost předmětu při rozhodování v taktickém a strategickém rozhodování v běžných i výjimečných životních situacích.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně