HV 66 Co se hudbou naučíš, jako když najdeš 04.01.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:04. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Program je určen učitelům na 1. stupni Vzdělávací program „Co se hudbou naučíš, jako když najdeš“ je zaměřen na hudební činnosti, kterými lze obohatit výuku žáků na prvním stupni a to nejen v hodinách hudební výchovy. V rámci semináře se učitelé seznamují s možnostmi, kterak zakomponovat různé hudební aktivity do ostatních předmětů a atraktivním způsobem udržovat pozornost žáků během celé výuky. Kurz je však doplněn i mnoha podpůrnými materiály a poznatky z praxe k výuce hudební výchovy činnostním způsobem. Kurz bude rozdělen do tří bloků. V úvodním bloku si účastníci vyzkouší pestrou škálu vokálních a rytmických činností. Druhý blok bude věnován pohybovým a poslechovým aktivitám. Třetí nabídne různé způsoby instrumentálních činností.  Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů je odbourat přehnanou bázeň z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení. Prostor bude věnován i diskuzi učitelům o vlastních zkušenostech s výukou hudební výchovy.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je odbourat mnohdy přehnaný respekt z výuky hudební výchovy na 1. stupni a inspirovat učitele k začlenění hudebních činnosti de své vlastní výuky a to nejen v hudební výchově. Absolvent získá pestrou škálu aktivit, se kterými se během kurzu učilpracovat tak, aby je mohl bezpečně a účelně vvyužít ve své praxi.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 1. stupně