VV 114 Jak jednoduše vyrobit krásné vánoční dekorace a dárky – technika drátování 15.11.2023, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:15. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2700

 
Účastníci si osvojí techniku drátování při výrobě hned několika projektů s vánoční tématikou. Naučí se základy práce s různými druhy drátů, vyzkouší si kombinace drátů a dalších materiálů. V teoretické části semináře se dozvědí mnoho o druzích drátů a jejich vhodnosti použití, o technikách drátování vycházejících z tradičních i novodobých postupů a nebudou opomenuty ani informace o možnostech zajištění cenově dostupných materiálů v odpovídající kvalitě.. V praktické části si každý z účastníků vyrobí několik projektů dle podrobných instrukcí – krok za krokem s použitím nářadí a speciální formy pro tvarování drátů. Na semináři se pochopitelně účastníci dozvědí i jak takovou formu velmi jednoduše vyrobit. Hotové výrobky si účastníci mohou odnést domů. Technika drátování je vhodná k rozvíjení manuálních dovedností dětí, je cenově dostupná a výrobky zhotovené z drátů a korálků a dalších materiálů se skvěle hodí jako dekorace, drobné dárky, a lze je také využít pro školní jarmarky. Teorie – Seznámení s historií drátenictví, seznámení s materiály a pomůckami, vhodnosti jejich používání s ohledem na věkovou kategorii dětí a informace o možnosti zajištění materiálů pro práci s dětmi. Teorie – seznámení s technikami drátování a postupy výroby jednotlivých projektů Praktická část – výroba několika projektů s vánoční tématikou. Zvládnutí přípravy drátů k práci, tvarování drátů pomocí nástrojů, techniky spojovací a výpletové. Závěr – odpovědi na otázky, zhodnocení akce a sdílení nabytých zkušeností

Doplňující informace:

Cíl akce:Přiblížení techniky práce s dráty a její využití při práci s dětmi. Rozvoj polytechnických dovedností při zvládání tradiční řemeslné techniky. Využití jednotlivých drátenických technik s přihlédnutím k věku a zručnosti dětí.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ