EV 37 Aktuální problémy životního prostředí 07.12.2023, 9:30–16:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:07. 12. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář je určen především učitelům zeměpisu, ale také dalších předmětů se vztahem k environmentální problematice. Obsahově je zaměřen na vysvětlení příčin a důsledků vybraných aktuálních otázek životního prostředí a na možnosti prezentace těchto témat na školách. Hlavními tématy semináře jsou: ohrožení pedosféry, ohrožení biodiverzity, světelné znečištění, ekologická stopa a environmentální etika.

Doplňující informace:

Cíl akce:Hlavním cílem semináře je pomoci pedagogům aktualizovat učivo o uvedené problematice, která se rychle mění, a proto je v běžně používaných učebnicích a dalších podkladech většinou prezentována zastarale nebo v nedostatečné míře. Seminář je pojatý jako kombinace výkladu s aktivitami, které lze využít ve výuce.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně