ŠJ 5 CLIL ve výuce španělštiny v rámci enviromentální výchově – webinář 23.11.2023, 9:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:23. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Účastníci se seznámí s přístupem CLIL a jeho uplatnění ve výuce (nejen) španělského jazyka, kterémohou vyzkoušet ve svých vlastních hodinách španělštiny formou pozorování, tvorby, četby, analýzy, diskuze, poslechu, a projektů. Rámcové téma je environmentální výchova a environmentální problémy s důrazem na španělské a latinskoamerické prostředí.   1. hodina Úvod, sestavení „myšlenkové mapy“ z očekávání a nápadů účastníků. Metody učení cizích jazyku. Vývoj a přehled charakteristických cvičení a strategií 2. hodina Přístup CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL jako přístup do výuky (nejen) španělského jazyka.   Přestávka 30 minut 3. hodina Enviromentální výchova v  České republice, ve Španělsku a v Latinské Americe. Proč učit cizí jazyky prostřednictvím environmentálních témat? 4. hodina Environmentální problémy (nejen) ve Španělsku a v Latinské Americe: Ochrana přírody, odpadky, (ne)obnovitelné zdroje. Ekonomie životního prostředí (nejen) pro vyšší ročníky.   Přestávka 30 minut 5.-6. hodina Praktická část. Sebereflexe a hodnocení   V praktické částí (5.-6. hodina) budou prezentované aktivity, projekty a případové studie pro různé věky a úrovni.  Účastnící budou mít možnost si techniky vyzkoušet a vzít si domů jejich detailní popis, aby to mohli používat ve své vlastní výuce.

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámit pedagogy s přístupem CLIL a jeho uplatnění ve výuce španělštiny prostřednictvím environmentálních témat.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně