PP 597 Formativní versus sumativní hodnocení – webinář 24.10.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:24. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
V rámci tématu se seznámíme s různými pohledy na proces hodnocení dovedností žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnáme hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Budeme hodnotit s pomocí kritérií hodnocení a sestavovat jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.   Metody práce v semináři evokační metody modelové lekce metody aktivního učení – brainstorming, řeka, třídění výroků, myšlenkové mapy, Vennovy diagramy, skládankové učení, galerie, veletrh, I.N.S.E.R.T aj. výklad lektora, prezentace individuální a skupinová práce, práce ve dvojicích diskuse reflexe prožitková reflexe pedagogická plánovací metody přenosu poznatků do praxe evaluační metody

Doplňující informace:

Cíl akce:Každý účastník by měl umět: vyjmenovat příležitosti, jak formativní hodnocení přispívá k inkluzi analyzovat pojmy používané v oblasti hodnocení porovnat formativní a sumativní hodnocení popsat vlastnosti účinné zpětné vazby popsat negativa, která přináší známkování formulovat funkční (SMART) cíle s pomocí Bloomovy taxonomie jako východisko pro hodnocení popsat různé způsoby hodnocení dovedností žáků, produktů, které vytvořili, a procesů, kterými aktivně prošli vytvořit příklad kritérií, ukazatelů (indikátorů) a nástrojů pro hodnocení vybrané oblasti  
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně