PP 598 Metody aktivního učení 06.11.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:06. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Přehled témat: metody práce s textem komunikační a diskusní metody metody objevování a řešení problémů simulace a simulační hry. metody práce s texty a konstruktivismus výukové programy s využitím metod aktivního učení cíle a kritéria hodnocení efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení   Forma a průběh: Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: představení tématu a cílů semináře představení lektora a účastníků snos myšlenek na téma: Co umíme? pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí analýza ukázek plánování dle potřeb účastníků společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám   Anotace: Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení – tedy učení, při kterém je žák aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe (dále jen E-U-R). Na základě sdílených zkušenosti a s podporou vytvořeného zásobníku metod si vytvoříte prvotní nástřel aplikace modelu E-U-R do svého předmětu. Každý účastník obdrží přehled vybraných metod vč. jejich popisu v elektronické podobě. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.  

Doplňující informace:

Cíl akce:Každý účastník by měl umět: vyjmenovat příležitosti, jak metody aktivního učení přispívají k inkluzi vysvětlit proč je dobré metody aktivního vyučování používat vytvořit přehled používaných metod aktivního učení a doplnit jej o metody nové popsat model třífázového učení „evokace – uvědomění si významu – reflexe“ analyzovat ukázku výukové jednotky založené na principu E-U-R
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně