PP 593 Zvládání žáků s výchovnými problémy I.a II. 10.10. a 11.10.2023, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:10. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:5100

 
Počet problémových žáků neustále narůstá. Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémových žáků a stresových situací s nimi souvisejících. Seminář se skládá ze třech na sebe navazujících částí. V první části se účastníci seznámí s příčinami problémového chování žáků a s možnostmi a hranicemi jeho ovlivnění, protože předpokladem úspěšného řešení problémového chování je hlubší porozumění příčinám. Stěžejní částí druhého semináře je oblast prevence, tedy jak problémovému chování žáků předcházet, jak ho předvídat či eliminovat. Důležitou součástí práce s problémovými žáky je ale i práce s vlastními emocemi, jejichž zvládání se na úspěšnosti ovlivnění problému významně podílí. Na druhém semináři také učitelé dostanou podklady pro vyzkoušení v praxi, které budou v navazujícím semináři předmětem rozboru. Třetí seminář bude převážně praktický a bude úzce navazovat na předcházející části.   Účastníci se seznámí s konkrétními problémovými situacemi a variantami jejich řešení. Předmětem rozboru budou jak kazuistiky z praxe lektorky, tak i z praxe účastníků. Učitelé se také seznámí s technikami a strategiemi, které jsou chybné, dále jaká kázeňská opatření používat a v neposlední řadě také s tím, s kým při řešení problémového chování spolupracovat.   Osnova 1. Semináře (8 x 45 minut): Problémový žák, problémové chování – definice, pojetí, různorodost Příčiny problémového chování Problémové chování žáka a třídní klima Metodika – analýza problému/problémového chování Komunikace s problémovým žákem Tlumení agresívních sklonů   Osnova 2. Semináře (8 x 45 minut): Možnosti ovlivnění problémového chování – prevence jako důležitý nástroj předcházení problémových situací Možnosti ovlivnění problémového chování – reakce na konkrétní problémové situace, kazuistiky, příklady z praxe Chybné a nefunkční strategie Kázeňské metody a prostředky Zvládání vlastních emocí, psychohygiena Opakování, diskuze, test

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách – v rovině informační i osobnostní. Učitelé získají informace o tom, jak problémovému chování žáků rozumět, co je k takovému chování vede a jak s žáky komunikovat a pracovat. Osobnostní přínos spočívá v uvědomění si skutečnosti, že zvládání problémových žáků a úspěšné řešení problémových situací velmi výrazně souvisí i s ovládáním vlastních emocí, rovnováhou a odolností vůči stresu.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně