PP 594 Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování 02.11.2023, 09:00–14:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:02. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2050

 
Ne každému žákovi se daří být ve škole stoprocentně úspěšný a mít jen samé jedničky či dvojky. Někdy děti zase tráví nad učebnicemi velké množství času a dobré známky stojí hodně úsilí, ale výsledný efekt tomu neodpovídá. Potíže s učením jsou častým problémem dětí během školní docházky, nikoliv však neřešitelným. Seminář odpovídá na otázky, které s odhalováním příčin a řešením souvisejí. Součástí semináře jsou i příklady a kazuistiky, což účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí. Definice pojmů: co je školní neúspěšnost, školní neprospěch (15 minut). Hodnocení: normy, kritéria, úskalí (30 minut). Analýza příčin školní neúspěšnosti: metodika zjišťování, specifika jednotlivých vývojových období (45 minut). Motivace: role, druhy (vnitřní x vnější), aspirační úroveň (30 minut). Paměť, pozornost: druhy, posilování, poruchy (45 minut). Řešení a prevence školní neúspěšnosti (105 minut): Co může udělat škola? Žák a učení: styl učení, způsob učení, domácí příprava. Co mohou udělat rodiče? Spolupráce rodina x škola. S kým dalším lze na řešení školní neúspěšnosti spolupracovat? Kazuistiky z praxe: varianty jejich řešení, chybné a nefunkční strategie (průběžně).

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář nabízí v rámci daných časových možností co nejširší pohled na problematiku školní (ne)úspěšnosti. Účastníci se dozvědí, jaké jsou její příčiny, naučí se je analyzovat a nastavit preventivní opatření školního selhávání. Objasní, jakou roli hraje sociální prostředí žáka, jeho rodina či motivace a také jak při řešení školní neúspěšnosti postupovat.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně