ICT: MS Word – pokročilé možnosti aplikace – webinář (8 hodin)

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:14. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2290

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Word v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat pokročilé možnosti textových editorů. Úspěšný absolvent umí využít pokročilé možnosti aplikace k zefektivnění práce.

Akreditace MŠMT 32528_2020-4-809

Obsah školení

 • Hromadná korespondence
  • Vytvoření a tisk dokumentu hromadné korespondence.
  • Pravidla slučovacích polí hromadné korespondence.
 • Revize dokumentu
  • Tvorba, úprava a zobrazování komentářů.
  • Použití sledování změn při spolupráci na revizích.
  • Porovnávání a slučování dokumentů.
  • Možnosti omezení úprav.
  • Podrobné možnosti hledání a nahrazování textu.
 • Nastavení aplikace
  • Zobrazení a editace vlastností (metadat) dokumentu.
  • Úpravy nastavení možností aplikace Word.
  • Šifrování dokumentu proti otevření nebo úpravám.
 • Automatizace práce
  • Používání automatického textu.
  • Tvorba formulářů s ovládacími prvky.
 • Makra
  • Záznam makra a jeho spuštění.
  • Tvorba tlačítka pro spuštění makra.

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence