AJ 350 Competitions and Games in English Lessons 03.01.2024, 10:00–17:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:03. 01. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
a) teoretická část – Motivační a didaktický přínos soutěží a her, Typologie, Vhodné soutěže a hry pro výuku jednotlivých jazykových dovedností b) praktická část – Praktické ukázky her konverzačních, pohybových, obrázkových a průmyslově vyráběných stolních jazykových her (specializované i víceúčelové) List of games and competitions   Úvod             Hra se jmény -Student se představí svým jménem, jedním charakteristickým znakem a jednou činností, kterou mají rádi. Další student opakuje to, co řekl student předchozí a hra pokračuje dále.             Postav se, pokud chceš -Studenti sedí v kruhu, ve kterém je o jednu židli méně, než je počet studentů. Student uprostřed kruhu používá frázi stand up if you… aby hra začala. Dvakrát lži, jednou mluv pravdu -Každý student napíše 3 věci o sobě. Ostatní hádají, která z nich je pravda a které jsou lži. Ukaž a řekni -Studenti si přinesou memento nebo obrázek, o kterém vypráví před třídou.   Zahřívání             Časová bomba                         -Studenti řeknou slovo a předají „štafetu „dalším, dokud nevyprší čas             Zaostřující se obraz                         -studenti hádají, co se nachází na obrázku, který se pomalu zaostřuje Hlavolam -Učitel přednese studentům hádanku. Studenti se ve skupinách snaží uhádnout odpověď.             Co dělat s…                         -Studenti musí vymyslet nové využití pro jakýkoli předmět Akce             Tichá pošta -Studenti si mezi sebou předávají zprávu a poslední student musí napsat odpověď na tabuli Přečti a přelož             -Skupina musí přečíst zprávu, předat jí dál a nakonec ji přeložit Záhadná krabice                     -Student musí vybrat z krabice nějaký předmět a hádat, co to je Čtyři rohy -Jeden student určí čtyři rohy místnosti, každému rohu přidělí určitý název a následně studentům popisuje, do kterého rohu musí jít, aniž by ten název vyslovil. Ostatní studenti se pohybují mezi rohy tak, aby se nespletli. Malování                    Popis obrázku – slovně -Studenti pracují ve dvojicích. První student si v hlavě vymyslí nějaký obrázek a snaží se ho slovně popsat. Druhý student se snaží co nejpřesněji obrázek namalovat. .             Popis obrázku – písemně -První student se podívá na obrázek, napíše jeho popis a předá ho dále. Druhý student si přečte ten popis a podle něj se snaží obrázek namalovat. Komunikace             Taboo/Charades/Pictionary -Tři studenti musí popsat určité slovo skupině, aniž by to slovo řekli. První student mluví, druhý dělá pantomima a třetí maluje. Ostatní studenti hádají.             Objednávka -Studenti si musí objednat seznam věcí nebo služeb. Před tím ještě musí prodiskutovat hodnotu každé položky a to tak, aby se vešli do předem určeného rozpočtu.                        Spojování dvojic/vět -Studenti se rozdělí na dvě poloviny, každá skupina obdrží polovinu slov nebo vět. Studenti musí poté zjistit další polovinu slov formou otázek směřujících ke studentům z druhé skupiny. Gramatika             Kategorizace slov Studenti musí vymyslet nějaký příklad ke každé kategorii, která je napsaná na tabuli Piškvorky s větami Studenti určují správné časy sloves a používají je ve větách. Skupina, která získá tří po sobě jdoucí boxy vedle sebe, vyhrává.             Bojová loď Studenti musí pomocí hádání souřadnic určit nepravidelná slovesa, která jsou umístěna v mřížce. Hry                         Úvodní stolní hra                         – Studenti hrají stolní hru, ve které mluví sami o sobě.             Urči co to je -Studenti používají kartičky, na kterých jsou obrázky a oni musí určit, co je na obrázku.             Příběh kostky                         -Studenti používají obrázkovou kostku k tomu, aby vymysleli jednoduchý příběh.             Kde je Waldo? -Studenti se podívají na obrázek, najdou Walda a jeho kamarády a popíší, kde se nachází.             Bingo se slovesy                         -Studenti hrají bingo pomocí kartiček se slovesy

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář seznamuje účastníky s mnoha typy jazykových her a soutěží, které budou moci využít ve svých hodinách, včetně her málo známých či zcela nových. Pomáhá orientovat se při výběru vhodných her dle probíraného učiva, věku, úrovně, zájmů a motivace studentů. Některé stolní jazykové hry bude možno na místě zakoupit.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně