DIAGNOSTIKA POHYBOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A VÝBĚR SPORTOVNÍCH TALENTŮ

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:03. 11. 2023 – 04. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2000 Kč za celé studium

 
Kurz je rozdělen do dvou tematických celků:
První celek představuje aplikaci poznatků zaměřených na hlavní oblasti výběru a výchovy sportovních talentů.
Druhý celek vysvětluje teorii diagnostiky pohybových schopností a dovedností u dětí ve sportovní přípravě a jejich aplikaci pro identifikaci pohybových předpokladů.

V kurzu se naučíte:
– vyhledávání talentu – jak ho poznám
– výběr talentu – jak dělat výběr
– podpora talentu – trénink
– péče o talenty – jaké vytvořit podmínky pro to, aby talentovaní sportovci neodcházeli ani z klubu, ani z republiky

Podrobný harmonogram a obsah kurzu najdete na webu pořadatele.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz přinese ucelenou koncepci identifikace sportovně talentované mládeže.
Kontaktní email:klouckova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172250
Poznámka k ceně:Doprava a stravování vlastní
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
trenéři sportovních škol
pedagogové volného času
asistenti pedagoga