Rozvíjení digitální kompetence v hodinách ruského jazyka – webinář

Pořádá PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Termín:23. 11. 2023 – 30. 11. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1500 Kč za seminář

 
Revize rámcového vzdělávacího programu rozšiřuje existující klíčové kompetence o novou – digitální kompetenci, kterou budou u svých žáků rozvíjet vyučující ve všech předmětech. Absolvent vzdělávacího programu získá znalosti o digitální kompetenci (v kontextu klíčových kompetencí), osvojí si dovednosti, díky nimž nejen dokáže hodnotit učební úlohy v učebních souborech pro výuku ruského jazyka v kontextu jejich využitelnosti pro rozvoj digitální kompetence, ale také dokáže sám navrhnout učební úlohy (s využitím odpovídajících metod, postupů a nástrojů), prostřednictvím kterých bude rozvíjet digitální kompetenci svých žáků. Absolvent vzdělávacího programu dále získá znalosti o nástrojích, které lze ve výuce využít a v průběhu vzdělávacího programu bude rozvíjet své dovednosti v aktivním používání těchto nástrojů.

Doplňující informace:

Cíl akce:Absolvent vzdělávacího programu získá znalosti o digitální kompetenci (v kontextu klíčových kompetencí), osvojí si dovednosti, díky nimž dokáže hodnotit učební úlohy v učebních souborech pro výuku ruského jazyka v kontextu jejich využitelnosti.
Kontaktní email:konecny@jkon.cz
Kontaktní tel.:732489864
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Poznámka:Termín konání: 23. 11. + 30. 11. 2024 (12:30 – 16:00 hodin)
webinář – online v MS Teams (2 synchronní setkání v délce 4 hodin; v souladu s pravidly pro realizaci webinářů bude každé setkání rozděleno na dvě části v délce 90 minut, mezi nimi bude pauza nejméně 30 minut.)