Hodnocení ve výuce cizích jazyků – webinář

Pořádá PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Termín:12. 10. 2023 – 19. 10. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1500 Kč za seminář

 
Náplň vzdělávacího programu:

Hodnocení v kontextu cíle výuky cizích jazyků na základní/střední škole
Výstupní úroveň (požadavky SERR/látka v učebnici/potřeby v praxi)
Hodnocení jazykových prostředků z hlediska obsahu (adekvátnost, správnost, vhodnost)
3.1 Možnosti hodnocení fonetické gramotnosti žáků
3.2 Lexikální správnost projevu žáka, jeho aktivní/pasivní slovní zásoba
3.3 Gramatická správnost projevu žáka
Hodnocení aktivních řečových dovedností (z hlediska dosažení realizace intence)
4.1 Ústní projev
4.2 Písemný projev
Způsoby komplexního hodnocení
5.1 Portfolio – papírové X elektronické
5.2 Sumativní X Formativní hodnocení žáků v hodinách cizích jazyků
Diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe
Webinář odpovídá svou náplní následujícím šablonám: pro ZŠ 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, pro SŠ 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzdělávací program je určen pro učitele všech cizích jazyků na 2. stupni základních škol a na středních školách. Jeho cílem je seznámit účastníky s možnostmi hodnocení žáků v rámci výuky cizích jazyků.
Kontaktní email:konecny@jkon.cz
Kontaktní tel.:732489864
Typ akce:seminář
Oblast:cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
Poznámka:Termín konání: 12. 10. + 19. 10. 2023 (12:30 – 16:00 hodin)
webinář – online v MS Teams (2 synchronní setkání v délce 4 hodin; v souladu s pravidly pro realizaci webinářů bude každé setkání rozděleno na dvě části v délce 90 minut, mezi nimi bude pauza nejméně 30 minut.)