Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:16. 01. 2024 – 18. 04. 2024
Cena:3000 Kč za seminář

 
Program:

• základní teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a chování;

• diagnostika SPUCH, odlišení specifických poruch chování (SPCH) od specifických poruch učení (SPU);

• informace o možnostech a metodách nápravné práce;

• přehled legislativy týkající se hodnocení a klasifikace žáků se SPUCH;

• výchovné vedení a možnosti práce se žáky s SPCH při výuce i přípravě na vyučování;

• přehled metodických a pracovních materiálů a reedukačních pomůcek, včetně publikací, počítačových programů vhodných pro reedukaci SPUCH.

Účastníci kurzu se do výuky zapojí aktivní prezentací případových studií. Na základě aktivní účasti bude účastníkům kurzu vydáno osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj a podpora školních dovedností.
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
speciální pedagogové
psychologové
asistenti pedagoga
Poznámka:Seminář je rozložen do čtyř setkání.
16.1.,26.2.,26.3. a 18.4.2024; 9–17 hodin