Pedagogická diagnostika u žáků se SPUCH

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:16. 04. 2024
Cena:1300 Kč za seminář

 
• seznámení se základními postupy pedagogické diagnostiky vhodnými pro stanovení podpůrných opatření 1. stupně, mimo jiné pozorování, rozhovor, analýza činností žáků, portfolio, školní anamnéza, dotazníky, testové metody, posuzovací škály, formativní diagnostika;
• klíčové postupy diagnostické práce, etické zásady pedagogické diagnostiky;
• využití výsledků diagnostiky pro přímou práci učitele ve výuce;
• význam pedagogické diagnostiky pro stanovování podpůrných opatření a tvorbu plánu pedagogické podpory;
• případové studie; praktická cvičení za využití konkrétních postupů pedagogické diagnostiky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozvoj a podpora školních dovedností.
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně