Integrace dítěte s odlišným mateřským jazykem do mateřské školy (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:10. 01. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1590 Kč za seminář

 

  • Vymezení základních pojmů a uvedení do problematiky
  • Teoretická východiska práce s dětmi s OMJ v MŠ
  • Jazykový rozvoj a jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ
  • Před příchodem dítěte s OMJ do MŠ
  • Komunikace s rodičem dítěte
  • Komunikace s dítětem s OMJ v MŠ
  • Začlenění dítěte do kolektivu
  • Jak rozvíjet řeč v českém jazyce u dítěte s OMJ v mateřské škole
  • Zdroje materiálů a inspirací pro učitele pracující s dítětem s OMJ
  • Zdroje metodické a legislativní podpory pro učitele pracující s dítětem s OMJ

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou integrace dětí s odlišným mateřským jazykem do výchovně-vzdělávacího procesu v mateřských školách. Účastníci společně s lektorem projdou teoretickou i praktickou část tématu. Ujasní si základní pojmy, seznámí se s problematikou v širším kontextu, legislativními východisky, a odhalí možnosti podpory pro jednotlivé organizace. V praktické části semináře se účastníci ponoří do integrace dítěte s OMJ krok po kroku a osvojí si náměty s ukázkami dobré praxe.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ