ZAČÍNÁME S MENTORINGEM od října 2023 (32x 45 min.)

Pořádá Mgr. Michaela Hlaváčová

Termín:05. 10. 2023 – 04. 01. 2024
Cena:9500 Kč za celé studium

 
Na prakticky zaměřeném kurzu si vyzkoušíte:
Osvojení základní strategie mentoringu a plánování
Bezpečné prostředí, silné stránky klienta
Motivace, kolegiální podpora vč. nácviku vedení rozhovorů
Způsoby poskytování a přijímání zpětné vazby, příklady z praxe s metodickým rozborem
Vše probereme pěkně od začátku, nevadí, že nemáte předchozí zkušenosti.
Termíny konání: čtvrtek 5.10, sobota 4.11., čtvrtek 7.12.2023, čtvrtek 4.1.2024
Lektorka Mgr. Michaela Hlaváčová

Doplňující informace:

Cíl akce:Posílit a rozvíjet znalosti, schopnosti a postoje potřebné k podpoře profesního rozvoje svého i svých kolegů pedagogů.
Kontaktní email:kurzy.misa@gmail.com
Poznámka k ceně:V ceně je zahrnuto občerstvení.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
Příloha:Stáhnout