Myšlenkové mapování pro pedagogy

Pořádá Libor Činka, s.r.o.

Termín:24. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2700 Kč za seminář

 
Formou zážitku se naučíte, jak tvořit a využívat myšlenkové mapy ve své praxi učitele i ve svém každodenním životě. Myšlenková mapa z anglického mind map je nástroj k zachycování myšlenek, je to grafický záznam využívající prostor, klíčová slova, symboly a barvy. Myšlenkové mapování pomáhá organizovat myšlenky, rozvíjí nápady a učení se v souvislostech, usnadňuje porozumění, podporuje dlouhodobou paměť, nabádá k tvoření a živí objevování asociací a vymýšlení nového.

Myšlenkové mapy doplňují klasický lineární způsob zápisu, který většina z nás automaticky používá ze školy. Náš mozek však nefunguje lineárně, funguje jinak, a právě toho technika mind mappingu využívá. Mindmapping stojí na principech přirozeného fungování našeho mozku. Je jednou z nejúčinnějších a pro náš mozek nejpřirozenějších metod, jak se efektivně učit.

Věříme, že právě vlastní praxe je nejlepší způsob, jak dovednost předat svým studentům. Kurz je otevřený všem bez ohledu na jejich předchozí zkušenosti s myšlenkovým mapováním.

Co vám, pedagogům, myšlenkové mapování přinese do výuky?

snadnější a efektivnější příprava na výuku

zpestření hodin

podporu samostatné a týmové práce studentů

rozvoj kreativity

nástroj pro krátké (brainstorming se studenty) i dlouhodobé aktivity (ročníkové projekty)

Díky tomu, že si osvojíte techniku myšlenkového mapování,

se budou vaši studenti lépe orientovat v učivu v průběhu školního roku.

získají studenti snadno a rychle přehled a budou nabývat znalosti v kontextu.

pozitivně podpoříte vztah vašich studentům ke studiu, který jim pomůže k lepším studijním výsledků.

předáte studentům nástroj, jak se učit, který využijí i v budoucím studijním (přijímací zkoušky, maturita, pohovor) i pracovním a osobním životě.

Pro koho je kurz určen?

– pro učitele

– asistent pedagoda

– školní psychology

– ostatní pedagogické pracovníky

– pro studenty pedagogických fakult

Doplňující informace:

Cíl akce:Získají důležité informace o tom, co jsou myšlenkové mapy a jak je lze využít nejen v praxi pedagoga, a to hlavně prakticky pomocí série praktických cvičení.
Kontaktní email:kancelar@liborcinka.cz
Kontaktní tel.:775552099
Poznámka k ceně:Kurz je akreditován u MŠMT jako DVPP pod číslem: MSMT- 15307/2022-4-519
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:předškolní vzdělávání
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci
Poznámka:Kurz je možné realizovat i ‚‚na klíč‘‘.