Meta model v praxi

Pořádá Libor Činka, s.r.o.

Termín:22. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:4900 Kč za seminář

 
VÍTE, ŽE SLOVA, KTERÁ POUŽÍVÁME, FORMUJÍ NÁŠ KAŽDODENNÍ ŽIVOT?
Stejně jako programujeme počítač, stejně jako s pomocí promptů instruujeme umělou inteligenci, zrovna tak slovy programujeme naši mysl. Vědomě i nevědomě – slova mají moc stále. Většina lidí ani neví, že používá formulace, která ovlivňují jejich životy. Když zadáte do umělé inteligence žádost ve forně promptu, tak hned vidíte výsledek a to, zda vám AI rozumí. V životě nepřesnosti zjistíte až za dlouho. Proto jak u AI, tak i v životě potřebujete umět podvědomí zadávat ty nejlepší prompty.
Meta model komunikace je součástí neuro-lingvistického programování (NLP), což je soubor technik a nástrojů pro rozvoj komunikační dovednosti. Tento model je něco jako vysoce sofistikovaný komunikační nástroj, který nám pomáhá porozumět a ovládat komplexitu našeho jazyka a komunikace.
Představte si, že komunikace je jako divoká řeka plná nekonečného proudu myšlenek, slov, gest a tónů. Někdy to je chaotické, někdy klidné, ale vždy plné různých významů. Meta model komunikace je jako supermoderní hydrologická stanice, která tuto řeku monitoruje a analyzuje.
Jak? Rozkládá slova a fráze, které používáme, na menší jednotky, aby mohla identifikovat vzorce, které mohou ukazovat na něco, co se skrývá pod hladinou – například skryté předpoklady, generalizace nebo nesrovnalosti.
Když někdo řekne: ‚‚Nikdy mi to nejde‘‘, meta model komunikace je jako detektiv Sherlock Holmes v akci. S lupou v ruce se ptá: ‚‚Opravdu nikdy? Co přesně to je, co ti nejde? Existují nějaké okolnosti, kdy ti to šlo?‘‘ Tímto způsobem se snaží prozkoumat skutečný význam za těmito slovy a odhalit skryté informace.
Díky tomu je meta model komunikace nejen užitečný pro zlepšení vlastní komunikace, ale také pro lepší porozumění tomu, co ostatní lidé skutečně říkají – a možná i tomu, co si skutečně myslí. Je to jako mít v ruce magický dekodér, který vám umožňuje vidět za zdánlivě jednoduchá slova a fráze, a odhalit skryté významy a informace. Takže když příště budete komunikovat, vzpomeňte si, že máte v ruce tento výkonný nástroj – a uvidíte, jak se váš svět komunikace otevře.
Pochopení meta modelu pomáhá zlepšit naslouchací schopnosti, být více empatický a vědomý v komunikaci a lépe rozumět svým vlastním myšlenkovým a komunikačním vzorcům.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem Meta modelu v praxi je, abyste se naučili rozpoznat a odhalit nejasnosti, předpoklady a všeobecné formulace, které vedou k nedorozumění. Bez základní teorie se neobejdeme, ale především na vás však čekají praktická cvičení a diskuse.
Kontaktní email:kancelar@liborcinka.cz
Kontaktní tel.:+420 775 55 20 99
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:školský management a řízení školy
předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
akce na zakázku
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:pedagogové volného času
psychologové
ředitelé škol a školských zařízení
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé VOŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci