Praktika školního metodika prevence

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:11. 04. 2024 – 13. 04. 2024
Místo konání:Vysočina
Cena:6900 Kč za seminář

 

Kurz obsahuje praktické aktivity vhodné pro činnost školního metodika prevence (dále ŠMP), které mu pomohou vytvořit si zásobu metodických postupů a technik pro zvládání konkrétních situací.
 
1. den

Nejčastější situace, které školní metodik prevence řeší ve škole

 • Brainstorming ve skupinách
 • Vytipování nejčastějších situací ke tvorbě metodických postupů jejich řešení                    

Zpracovávání metodických postupů z výstupů brainstorming

 • Práce ve skupinách, každá skupina zpracovává jedno téma, situaci, problém
 • Prezentace metod. postupů a workshop k nim
2. den

Zakázka pro ŠMP od pedagogů, rodičů, žáků

 • Přijetí zakázky a přeformulování si zakázky 
 • Příprava zakázky, zjišťování informací, spolupráce s pedagogy, vých. poradcem, školním psychologem, rodiči, žáky apod.
 • Zpracování programu a jeho realizace
 • Evaluace programu, popis situace a plán nápravy
 • Realizace plánu nápravy a jeho evaluace
 • Reflexe dne
3. den

Krátká intervence ŠMP ve vzniklé situaci

 • Práce s popisem a pojmenování toho, co vidím                                                              
 • Preference já – sdělení                                                                                           
 • Zaměření se na řešení situace, ne na hledání viníka či příčiny 
 • Jazyk volby dává na výběr možná řešení
 • Nácvik situací ve dvojicích

Vedení plánovaného rozhovoru

 • Naladění setkání
 • Vymezení vnějších podmínek
 • Orientace v situaci – zjišťování a zpřesňování informací
 • Stanovení cílů spolupráce
 • Hledání řešení
 • Dohoda o realizaci řešení
 • Ukončení rozhovoru
 • Nácvik situací jeden na jednoho, jede na dva atd.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem kurzu je obohatit školní metodiky prevence o praktické zkušenosti při řešení situací vyplývajících z činnosti školního metodika prevence a vytvořit zásobu metod a technik pro jejich zvládání.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence