Duševní zdraví pro každý pracovní den (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:07. 02. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1350 Kč za seminář

 

Vzdělávací program má pedagogickým pracovníkům ukázat, jak se od stresu, stresorů a stresových reakcí dá „dojít“ k syndromu vyhoření. S využitím získaných poznatků se budeme zabývat konceptem duševního zdraví a zároveň prevencí syndromu vyhoření.
 
  • stres (jak vzniká, jak funguje, stresory, fáze stresové reakce)
  • syndrom vyhoření (12 fází syndromu vyhoření, nástin prevence)
  • duševní zdraví (B-P-S-S model, duševní hygiena, well-being, konkrétní aktivity pro duševní zdraví)

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem školení je naučit se nepodceňovat stres, vnímat stresory a uvědomit si vlastní možnosti v koncepčním procesu předcházení syndromu vyhoření.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času