Jak uchopit „novou“ informatiku na 1. stupni ZŠ (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:13. 12. 2023
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Tento vzdělávací program má učitelům (informatiky i „prvostupňákům“) ukázat, v čem vlastně spočívá přechod od „staré“ informatiky k nové, její možnosti a využití i v ostatních předmětech. Co všechno jsou schopny děti zvládnout a jak stupňovat a procvičovat jejich digitální kompetence.
 
– rozdíly mezi „starou“ a novou informatikou
– co potřebují žáci, rodiče a učitelé pro současný a budoucí život
– digitální kompetence se zřetelem na školu a kyberbezpečnost
– robotika, kódování, 
– konkrétní aktivity, které lze se žáky dělat na 1. stupni
– jak provázat informatiku s ostatními předměty
– stolní počítače, notebooky, tablety, mobily, aktivity bez techniky

Doplňující informace:

Cíl akce:

Cílem je předat učitelům 1. stupně či vyučujícím informatiky na 1. stupni know-how ohledně výuky nové informatiky. Zároveň si učitelé vyzkouší celou řadu úloh, cvičení a tipů, jež se lektorovi v praxi osvědčily.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně