Komunikace v krizových situacích

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:09. 11. 2023 – 10. 11. 2023
Cena:2150

 

Vzdělávací program je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se každodenně setkávají s krizovými situacemi, které vyžadují rychlé a neodkladné řešení.

1. část

Metody poznání krizových situací, vhodná komunikace s člověkem v krizové situaci, možnosti další pomoci a podpory lidem v krizi, konzultace a řízená diskuse k danému tématu

  • Základní aspekty komunikace, formy a druhy komunikace, interpersonální komunikace
  • Jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě
  • Základní všeobecné komunikační chyby, bariéry v komunikaci, základy verbální a neverbální komunikace

2. část

Jak porozumět svým emocím v procesu komunikace

  • Komunikace s rodiči, zásady a metody komunikace s rodičem agresivním, pasivním, využívání potenciálu rodičů pro výchovně-vzdělávací procesy žáka
  • Komunikace s orgány a organizacemi činnými v péči o dítě
  • Komunikace v krizové situaci s Policií ČR a zdravotníky

3. část

Možnosti další pomoci a podpory lidem v krizi

  • Jak prezentovat sebe na veřejnosti
  • Jak efektivně komunikovat a jak uspět v komunikačním prostoru školy
  • Modelové situace

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)