Tvořivá meditativní práce s biblickými texty

Pořádá Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Termín:27. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:150 Kč za seminář

 
Vzdělávací program seznamuje s možnostmi rozvíjení meditativních tvůrčích činností u dětí předškolního a mladšího školního věku a jejich schopností vyjádření vnitřních obrazů a zkušeností. Nabízí prostředky pro výchovu vnitřní vnímavosti, soustředěnosti a ztišení při použití přírodních a textilních materiálů, popř. i akustického vyjádření ve spojení s vhodně volenými biblickými poetickými texty.
Jako specificky zaměřený program se teoreticky zabývá kritérii výběru vhodného biblického textu v souvislosti širšího literárního a kulturního vzdělávání dětí. Při vlastní tvořivé meditativní práci jsou aplikovány metody prožitkové pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta s využitím různorodého didaktického materiálu k vyjádření metaforických obrazů. Seminář poskytne účastníkům jak základní teoretický úvod, tak praktické ukázky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je naučit se uvádět skupinu dětí (případně i dospělých) do tvořivého vyjádření vnitřních obrazů a zkušeností na pozadí biblických textů.
Kontaktní email:pgcentrum@apha.cz
Kontaktní tel.:603 192 902, 734 262 294
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
speciální pedagogové
pedagogové volného času
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Seminář předpokládá dřívější základní seznámení s prožitkovými pedagogickými metodami podle Franze Ketta.