Tvořivé spolu-vyprávění příběhů / s ukázkami vyprávěných legend o sv. Mikuláši

Pořádá Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Termín:23. 10. 2023 – 06. 11. 2023
Místo konání:Praha
Cena:250 Kč za seminář

 
Seminář o dvou částech:
Vzdělávací program rozvíjí pedagogické dovednosti kreativního a názorného vyprávění příběhů dětem předškolního a mladšího školního věku při jejich aktivním zapojení. Aktivace dětí spočívá v jejich účasti na vytváření dějiště, vyjadřování pocitů postav nebo při hledání asociačních a aktualizujících prvků příběhu. Program představuje i způsoby použití vhodného didaktického materiálu k vyjádření podstatných prvků příběhu, přičemž aplikuje metody prožitkové pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta.
Při přípravě vyprávění příběhů jsou účastníci vedeni k vědomému sdělování hodnotového poselství příběhu a jeho využití jako prostředku výchovy sebereflexe, rozvoje empatie a porozumění sociálním vztahům, jakož i budování postojů a vhodného chování dětí.
Program obsahuje základní teoretické seznámení s funkcemi didaktického příběhu, se zásadami a postupy při přípravě vyprávění, volbě a použití didaktických prostředků, vhodné ukázky, společnou práci na vlastních projektech a diskuzi s výměnou zkušeností mezi účastníky.
Při volbě příběhů seminář vychází ze souvislostí s roční dobou, blízkými svátky a potřebami konkrétní skupiny pedagogů podle jejich preferencí.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je naučit se živě, tvořivě a interaktivně vyprávět příběhy, legendy nebo pohádky při zapojení skupiny dětí do společného vytváření situačního obrazu příběhu a jeho následné individuální tvořivé reflexe.
Kontaktní email:pgcentrum@apha.cz
Kontaktní tel.:603 192 902, 734 262 294
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář a dílna
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
předškolní vzdělávání
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:pedagogové volného času
speciální pedagogové
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ
vychovatelé školských zařízení
Příloha:Stáhnout
Poznámka:Předpokladem účasti na semináři je dřívější základní seznámení s prožitkovými pedagogickými metodami podle Franze Ketta.